Uwaga!
Ta kopia systemu CMS jest licencjonowana dla innej domeny!

Czy to wcześniej działało? Jeśli zaparkowałeś dodatkową domenę na tej stronie,
być może tutaj jest problem - proszę wrócić do kreatora i uruchomić go ponownie - a tam dodać nową domenę do licencji w trybie upgradu
- lub skontaktować się z dostawcą oprogramowania

Jubileusz 25-lecia PTZ » Polskie Towarzystwo Ziemiańskie
                      
Nowy Newsletter
         PROSIMY O WSPARCIE  facebook  twitter

Jubileusz 25-lecia PTZ

     

Jubileusz PTZ - relacja

    Dnia 4 grudnia br. w Katedrze pw. św. Jana Chrzciciela, na Zamku Królewskim i w sali Centralnej Biblioteki Rolniczej 
w Warszawie odbyły się centralne uroczystości Jubileuszu XXV-lecia Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. Mszę św. 
koncelebrował ks. infułat Jan Miazek, osobisty reprezentant ks. abp. Kazimierza kard. Nycza, metropolity 
warszawskiego z udziałem ks. prałata Mirosława Nowosielskiego, ks. prałata Józefa Maja i ks. kanonika Roberta 
Ogrodnika. 
    Podczas Mszy św. poświęcony został sztandar Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, ufundowany przez potomków ziemian 
wielkopolskich. Matką chrzestną sztandaru została p. Danuta Prus-Głowacka, wiceprezes ZG i prezes Oddziału 
Wielkopolskiego PTZ, zaś ojcem chrzestnym p. Andrzej Marian Laudowicz, członek ZG PTZ. W poczcie sztandarowym zaś 
stanęli: Stefan Gromnicki oraz bracia Antoni i Jędrzej Jabłońscy. 
    Na uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie przybyli przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP pp. Grażyna 
Wereszczyńska i Maciej Wojciech Chojnowski. Ponadto, na Zamku i w CBR gościliśmy parlamentarzystów: senatora Jana 
Marię Jackowskiego, posła Bartosza Józwiaka i posła Artura Górskiego. Byli z nami również ludzie kultury: Anna 
Milewska-Zawada, Ryszard Bacciarelli, Jolanta Pol oraz zmarły krótko potem Janusz Odrowąż-Pieniążek.
    W związku z Jubileuszem, listy gratulacyjne przesłali nam: wicemarszałek Sejmu RP - Małgorzata Kidawa-Błońska, 
wicemarszałek Senatu - Maria Koc i poseł Marcin Święcicki. Otrzymaliśmy też gratulacje od Rzecznika Praw 
Obywatelskich, Adama Bodnara. 
    Podczas gali na Zamku, życzenia skierowali do nas: Piotr Byliński, wice marszałek Stowarzyszenia Potomków Sejmu 
Wielkiego, Michał Niemirowicz-Szczytt (w imieniu Zarządu Związku Szlachty Polskiej), p. Michał Wojnarowski - w 
imieniu środowiska hodowców koni, zaś przesłali gratulacje: p. Anna Archacka, dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie, 
Andrzej Novak-Zempliński - prezes "Domus Polonorum" i szefostwo Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie. 
    Ponad trzydziestu współpracowników, darczyńców, przyjaciół i członków PTZ z rąk Marcina Schirmera, prezesa i Romana 
Kraińskiego, przewodniczącego Rady Naczelnej PTZ, otrzymało okolicznościowe "złote" medale (wraz z dyplomem), w 
podziękowaniu za szczególne zasługi dla naszego środowiska. Poniżej zznajduje się odnośnik do listy uhonorowanych.
    W części artystycznej wystąpił w fenomenalnym koncercie Mateusz Kasprzak-Łabudziński (skrzypce) z towarzyszeniem 
Piotra Kopczyńskiego (fortepian). 
    Przedstawiamy kilka fotografii z uroczystości, autorstwa pp. Joanny Wilgi oraz skany niektórych gratulacji od ww. osób.
    Dziękujemy wszystkim gościom i całemu środowisku ziemiańskiemu w Polsce za liczne przybycie i wszelkie gratulacje 
jubileuszowe!
    Tak się składa, że za rok kolejny ważny Jubileusz - 100-lecie powstania przedwojennego Związku Ziemian.

Piotr Szymon Łoś

Lista uhonorowanych okolicznościowmi medalami PTZ

Przemówienie Prezesa ZG PTZ wygłoszone podczas Jubileuszu XXV-lecia założenia PTZ


Zapraszamy do galerii fotografii z uroczystości jubileuszowych autorstwa Joanny Wilgi
(galeria otwiera się w nowej karcie, wyjście przez zamknięcie karty).


 


Gratulacje od Pani Wicemarszałek Sejmu RP Małgorzaty Kidawy-Błońskiej

Gratulacje od Pani Wicemarszałek Senatu RP Marii Koc


Gratulacje od Rzecznika Praw Odywatelskich Pana Adama Bodnara

Gratulacje od Pana Marcina Święcickiego Posła na Sejm RPW tym roku Polskie Towarzystwo Ziemiańskie obchodzi Jubileusz XXV-lecia.

     Stowarzyszenie, zrzeszające ziemian, potem ich spadkobierców i całe rodziny, powstało w 1990 roku. Jego inicjatorem był p. Stanisław Załuski, pochodzący z północnego Mazowsza, który dziś jest Prezesem Honorowym PTZ.
     Pierwszym prezesem Zarządu Głównego został wybrany nieżyjący już mec. Zygmunt Rakowiecki. Po nim kolejno prezesami byli: Kazimierz Moes i Jerzy Mańkowski, a obecnie funcję tę pełni Marcin Schirmer.
     Polskie Towarzystwo Ziemiańskie ma kilkanaście Oddziałów w kraju (Warszawa, Kraków, Lublin, Wrocław, Poznań, Szczecin, Gdańsk, Toruń/Bydgoszcz, Białystok, Olsztyn, Łodź, a także Paryż, zaś w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i USA działa Polski Związek Ziemian, będący też w naszych strukturcach). W listopadzie br. p. Marek Michniewski z żoną Jolantą założyli nowy Oddział PTZ - w Kielcach.
     Działalność PTZ idzie dwukierunkowo: - zajmujemy się kwestią zadośćuczynienia (uregulowania stosunków własnościowych w Polsce); - prowadzimy szeroką działalność edukacyjno-historyczną. Sesje naukowe, wydawnictwa ("Biblioteka Ziemiańska"), wydajemy kwartalnik popularno-naukowy "Wiadomości Ziemiańskie". Swoje lokalne pismo ma również Oddział w Szczecinie, od lat kierowany przez p. Jana Kochanowskiego.
    Ważnym elementem życia PTZ jest integracja naszego środowiska, stąd liczne wyjazdy terenowe (wycieczki i in.), Bal Ziemiański w karnawale i inne formy integracji.
    Charakteryzuje nas odziedziczone po przodkach poczucie odpowiedzialności i siła do regeneracji. Kultywujemy tradycję, ale idziemy też do przodu, starając się działać na rzecz dobra wspólnego w róznych wymiarach i na różnych polach.

     W związku z Jubileuszem XX-Lecia odbyły się już sesje naukowe, Dożynki Ziemiańskie, wystawa "Europa w rodzinie" - teraz pora na uroczystości oficjalne - główne.
     Odbędą sie one 4 grudnia (piątek) br. w katedrze pw. św. Jana Chrzciciela, na Zamku Królewskim i w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie.

PROGRAM:
- godz. 10.00 - Msza św. w katedrze św. Jana w Warszawie (z udziałem ks. Kazimierza kard. Nycza, metropolity warszawskiego);
- godz. 11.45 -€“ złożenie wiązanki kwiatów pod tablicą ks. Piotra Skargi, którą w 1936 roku ufundował Związek Ziemian;
- godz. 12.00 -€“ uroczystość oficjalna w Sali Wielkiej na Zamku Królewskim (prosimy o przybycie przynajmniej na kwadrans przed godz. 12.00). W jej trakcie -€“ okolicznościowe przemówienia, możliwość zakupienia jubileuszowego numeru „Wiadomości Ziemiańskich” (i innych nowych wydawnictw). Na Zamku również grupa zasłużonych członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego otrzyma okolicznościowe, jubileuszowe złote medale. I na koniec - recital Mateuza Kasprzaka-Łabudzińskiego (skrzypce) z towarzyszeniem Piotra Konopczyńskiego (fortepian). W repertuarze€“ najpiękniejsze utwory, kojarzące się z ziemiaństwem i polską tradycją.
- godzina 14.00 -€“ bankiet w Sali Centralnej Biblioteki Rolniczej przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie.

 

 Wykorzystano zdjęcie jednego z dworów z Grójecczyzny, ze zbiorów Klaudii Daszewskiej-Sajnóg

 


Aktualne Informacje o Jubileuszu PTZ
Program urocystości 4 grudnia 2015 roku.

 

 1. Na Zamek Królewski, jak i do Centralnej Biblioteki Rolniczej (bankiet) upoważniają tylko imienne zaproszenia
 2. Ci z Państwa, którzy zgłosili swój udział lub opłacili za bankiet, zazwyczaj dostali zaproszenia pocztą. Cześć osób może je odebrać w Biurze PTZ na ul. Poznańskiej 38 lok. 2 lub też (w ostateczności) tuż przed uroczystością na Zamku Królewskim. Prosimy podać imię, nazwisko… Niby wszyscy się znamy, a jednak czasami twarzy się nie pamięta tak dobrze :)
 3. Przybywający z naszych Oddziałów z kraju zaproszenia swoje otrzymają w holu Zamku Królewskiego
 4. PROGRAM:  

- godz. 10.00 – Msza św. w katedrze św. Jana w Warszawie (z udziałem ks. Kazimierza kard. Nycza, metropolity warszawskiego);

- godz. 11.45 – złożenie wiązanki kwiatów pod tablicą ks. Piotra Skargi, którą w 1936 roku ufundował Związek Ziemian;

- godz. 12.00 – uroczystość oficjalna w Sali Wielkiej na Zamku Królewskim (prosimy o przybycie przynajmniej na kwadrans przed godz. 12). W jej trakcie – okolicznościowe przemówienia, możliwość zakupienia jubileuszowego numeru „Wiadomości Ziemiańskich” (i innych nowych wydawnictw). Na Zamku również grupa zasłużonych członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego otrzyma okolicznościowe, jubileuszowe złote medale. I na koniec – duet muzyczny (skrzypce, fortepian) – najpiękniejsze utwory, kojarzące się z ziemiaństwem i polską tradycją.

- godz. 14.00 – bankiet w sali Centralnej Biblioteki Rolniczej przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie.
 

Dodatkowych informacji udzielamy także pod nr te. 885 955 559. 


Szanowni Państwo, 

Planowana na 22 października br. sesja naukowa „Znaczenie ziemiaństwa dla rozwoju polskiego rolnictwa” (Warszawa, SGGW-Biblioteka), ze względów organizacyjnych została przesunięta na przyszły rok, który także jest dla nas jubileuszowy z powodu 100-lecia Związku Ziemian. O terminie sesji poinformujemy w odpowiednim czasie. 

W imieniu ZG PTZ P. Ł.  


Otwarcie wystawy  "Europa w rodzinie. Ziemiaństwo polskie XX wieku"


    Wernisaż wystawy "Europa w rodzinie. Ziemiaństwo polskie XX wieku" za nami. Marcin Schirmer, prezes Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego podkreślił podczas uroczystości, że po 1945 roku jest to pierwsza tak poważna i duża ekspozycja, opowiadająca o ziemiaństwie. Wystawę zorganizowała instytucja państwowa, ogólnopolska - Instytut Pamięci Narodowej. Ze względu na rozwój tematyki ziemiańskiej szczególnie w dwóch ośrodkach - przygotowało ją Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Poznaniu, przy wydatnej pomocy bliźniaczego Biura IPN w Warszawie. Założeniem twórców wystawy była prezentacja jak najbardziej reprezentatywnej grupy ziemian, dlatego też widzimy na niej fotografie rodzin ziemiańskich z całej Polski (w formie multimedialnej), a szkielet ekspozycji stanowi historia kilkunastu wybranych domów. Pamiętano również o stratyfikacji wewnętrznej tego środowiska, stąd też przybliżone zostały dzieje części polskiej arystokracji, jak też ziemiaństwa zamożnego, średniego czy familii z tzw. ziemiaństwa zakordonowego - z Kresów, które swoje majątki utraciło w wyniku wypadków rewolucyjnych 1917 roku.
     Wystawa "Europa w rodzinie..." ma znaczenie nie tylko historyczne. Pokazuje ona bowiem kilka najważniejszych cech tego środowiska: żywotność, kreatywność oraz coś, co ktoś kiedyś określił jako "zdolność do regeneracji". Poddawani tylu strasznym próbom w XX wieku, wyzuci z własności, odtrąceni od czci i wiary, ziemianie trwają. Zmieniły się warunki społeczne, polityczne i gospodarcze, ale środowisko to jest i swoje umiejętności wykorzystuje nadal dla dobra ogółu. Na wielu polach, w różnym wymiarze, ale trwa. I jest w Europie, a Europa w naszych rodzinach. Tu nie chodzi tylko o powiązania rodzinne wąskiej grupy arystokracji (co może sugerować tytuł i treść słynnej książki Marii Czapskiej), ale o to, że ziemiaństwo polskie (jako cała warstwa) poprzez swoje osiągnięcia gospodarcze i potencjał intelektualny ma ogromny wkład w budowanie tożsamości i rozwój Europy. Po prostu do Europy na sposób pełnoprawny przynależy. 
     Gośćmi na wernisażu byli m.in. politycy - pp. Hanna Suchocka, Barbara Borys-Damięcka, Robert Mamątow i Jan Maria Jackowski. Wystawę przygotowały: Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Poznaniu i Warszawie, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie i Zamek Królewski w Warszawie. Podczas uroczystości głos zabrali: prof. Andrzej Rottermund (dyr. Zamku), dr Agnieszka Łuczak (szefowa OBEP IPN w Poznaniu, jako główna autorka wystawy), dr Rafał reczek (dyr. IPN Oddział w Poznaniu), Marcin Schirmer (prezes Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego).
     W Warszawie wystawa będzie czynna do 2 sierpnia, miejsce - Arkady Kubickiego, wejście od ul. Grodzkiej. Są plany, aby pjechałą ona do Poznania, Paryża i Krakowa. 


 

 


Jubileusz XXV-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego

     W 2015 r. Polskie Towarzystwo Ziemiańskie obchodzi XXV-lecie swojej działalności. Uroczystości jubileuszowe odbędą się pod patronatem powołanego Komitetu Honorowego, na czele którego stanęła pani prezydentowa Karolina Kaczorowska, wdowa po ostatnim prezydencie II RP na uchodźctwie. 
     PTZ powstało w 1990 r. jako kontynuacja Związku Ziemian, organizacji zrzeszającej w okresie międzywojennym, polskich ziemian. PTZ grupuje rodziny byłych właścicieli ziemskich, ich rodziny i spadkobierców, w kraju i zagranicą. Naszym celem jest kultywowanie tradycji, integracja środowiska, ochrona dziedzictwa historycznego i propagowanie znaczenia ziemiaństwa w rozwoju Polski.
     Uroczysta inauguracja Jubileuszu nastąpi 2 lipca 2015 r. podczas otwarcia wystawy „Europa w Rodzinie. Ziemianie polscy w XX w.” na Zamku Królewskim w Warszawie. Zakończenie obchodów przewidziano 4 grudnia 2015 r., w trakcie uroczystej sesji, także na Zamku Królewskim. 
     Celem organizacji Jubileuszu XXV-lecia PTZ jest zaprezentowanie dorobku polskiego ziemiaństwa oraz jego roli i wkładu w historię Polski. Wartości jakim polskie ziemiaństwo było wierne przez wieki, zawarte w haśle „Bóg Honor Ojczyzna”, pozostają wciąż aktualne we współczesnym świecie. Stanowią pomost pomiędzy dawnym etosem rycerskim tworzącym Rzeczpospolitą Obojga Narodów i II RP, a współczesnym, nowczesnym państwem polskim, ważnym członkiem Unii Europejskiej. Zapewniają niezbędną ciągłość historyczną i cywilizacyjną polskiego narodu. 
     Nasz głos musi być obecny i brany pod uwagę w toczącej się debacie publicznej. Jesteśmy środowiskiem działającym na rzecz silnej i demokratycznej Polski, szanującej prawo własności, zgodnie ze standartami panującymi w zjednoczonej Europie. Pragniemy budowy społeczeństwa obywatelskiego, świadomego swojej wartości, dysponującego środkami własności niezbędnymi do rozwoju.
Zapraszamy wszystkich serdecznie do uczestnictwa w organizowanych przez nas imprezach. Każdy, kto interesuje sie historią, naszym dziedzictwem kulturowym znajdzie dla siebie coś ciekawego. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie www.ziemianie.org.pl i na Facebooku.

          Marcin K. Schirmer
          Prezes ZG PTZ

 


     Harmonogram uroczystości Jubileuszu XXV-lecia PTZ

 1.  Wystawa „Europa w Rodzinie. Ziemianie polscy w XX w.” Warszawa Arkady Kubickiego, Zamek Królewski, 2-31 lipca 2015 r.
  Zaproszenie 
  Plakat 
  Ulotka 
 2. Ziemiańskie dożynki na Podlasiu, Goniądz 29-20 sierpnia 2015 r.
 3. Sesja naukowa „Znaczenie ziemiaństwa dla rozwoju polskiego rolnictwa” Warszawa, SGGW-Biblioteka, 22 października 2015 r.
 4. Międzynarodowa konferencja naukowa „Ziemiaństwo polskie na emigracji po 1939 r.” Warszawa, 28-30 października 2015 r. 
 5. Zakończenie Jubileuszu Warszawa, 4 grudnia 2015 r.msza św. w Archikatedrze warszawskiejoficjalne spotkanie w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego, wręczenie dyplomów i odznaczeń państwowych zasłużonym działaczom PTZ, prezentacja jubileuszowego numeru „Wiadomości Ziemiańskich”koncert muzyki poważnej, bankiet w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej


     Skład Komitetu Honorowego Jubileuszu XXV-lecia PTZ

     Przewodnicząca Komitetu Honorowego: 
     p. Prezydentowa Karolina Kaczorowska

     Członkowie Komitetu Honorowego:
     p. Stanisław Czartoryski, Kanclerz SPSW
     dr. Łukasz Kamiński, prezes IPN
     dr. Robert Kostro dyrektor MHP
     JE ks. kard. Kazimierz Nycz 
     prof. Andrzej Rottermund, dyrektor Zamku Królewskiego
     prof. Wojciech Włodarczyk
     p. Stanisław Załuski, prezes honorowy PTZ